ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 124

Wie mag gebruikmaken van noodopvang bij Kober?

Vanaf maandag 8 februari is de noodopvang alleen beschikbaar voor bso-kinderen van ouders die een contract hebben met Kober. Dit geldt alleen voor het aantal dagen en uren dat in het contract is afgesproken. Heb je extra uren nodig? Neem dan contact met ons op.

Noodopvang is beschikbaar voor: 

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;  
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. 

Schrijf hier je kind in voor de noodopvang. 

Is er ook 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend beschikbaar?

Nee, Kober biedt alleen opvang aan volgens de reguliere openingstijden.

Als ik mijn kind gedurende deze uitzonderlijke periode (waarin de extra maatregelen rondom preventie van het Corona virus van kracht zijn) niet breng, ontvang ik dan een tegoeddag?

Gedurende de periode dat de reguliere kinderopvang gesloten is, krijg je geen tegoeddagen. Wel krijg je voor de dagen dat je je kind niet naar de opvang kunt brengen een tegemoetkoming in de kosten. Je eigen bijdrage voor de kinderopvang wordt gecompenseerd tot het maximum uurtarief.

Wat zijn cruciale beroepen?

De lijst van cruciale beroepen vind je hier.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om je kind(eren) zelf op te vangen, dan kun je je kind(eren) toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat je kinderen dan niet naar de bso gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden.

Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

Hoe moet ik op de opvang duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaak van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kun je bij ons aangeven op het inschrijfformulier voor de noodopvang. Je hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van je werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten. 

Krijg ik de kinderopvangkosten vergoed over de periode 16 december t/m 7 februari 2021?

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt tot de maximum uurprijs. Van Kober kinderopvang krijg je ook een deel terug. Dat is het deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.  

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.  

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteropvang of sociaal medische indicatie.

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. 

Krijg ik de buitenschoolse opvangkosten vergoed over de periode vanaf 16 december?

Zolang de bso gesloten blijft, loopt de compensatieregeling voor de bso door. Alle bso-ouders die gewoonlijk gebruik maken van de bso en hun factuur nu ook volledig door blijven betalen, behouden hun kinderopvangtoeslag en ontvangen een tegemoetkoming van de overheid van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.

Bovendien blijf je zo verzekerd van een plek op de bso. Van Kober kinderopvang krijg je ook een deel terug. Dat is het deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van bso en worden verzocht hun factuur door te betalen.   

Hoe zien de tegemoetkomingen er straks uit?

Wil je meer informatie over kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage kijk op de website van de Rijksoverheid. 

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van de gemeente. 

Welk deel vergoedt de overheid?

Als je de facturen betaald hebt, vergoedt de overheid de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst dit hanteert. Dit is het grootste deel. Je ontvangt dit deel automatisch via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De datum voor de betaling is gepland voor half april, zie brief minister Koolmees voor meer informatie. Kijk voor meer informatie over de uitbetaling van de eigen bijdrage op https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang

Welk deel vergoedt Kober?

Als je de facturen betaalt hebt, vergoedt Kober het deel van de eigen bijdrage van ouders wat boven het maximum uurtarief ligt tot aan het Kober uurtarief. Dit deel ontvang je uiterlijk 10 maart, mits je IBAN-nummer bij ons bekend is.

Maak je gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling, dan krijg je jouw ouderbijdrage ook via Kober vergoed.

Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?

Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming. Vanaf 1 mei kunnen ouders zelf de tegemoetkoming aanvragen, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. De SVB (de Sociale Verzekerings Bank) beslist uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag over de tegemoetkoming, waarna deze wordt uitbetaald. 

Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december t/m 7 februari (kinderdagopvang en peuteropvang) en bso's die op dit moment nog gesloten zijn, is het voor de stabiliteit van het kinderopvangstelsel en het behouden van je kinderopvangplek van belang om nu weer de facturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode krijg je een tegemoetkoming.  

Wil je meer informatie?
In 
de kamerbrief van Minister Koolmees lees je op pagina 4 en 5 meer. 

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja: 

 • Je betaalt de gehele factuur voor de opvang zoals je dat altijd doet. Ook voor de periode in de maanden januari en februari vragen wij je de factuur te blijven betalen. 
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.  
 • Van Kober kinderopvang krijg je ook een deel terug. Dat is het deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert.
 • Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek te maken hebben met deze sluiting hoef je niet door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen.  

Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven zijn: 

 • voor 2020: voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang € 7,02. 
 • voor 2021: voor dagopvang € 8,46 en voor buitenschoolse opvang € 7,27. 

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

 • Als je de kinderopvang doorbetaalt, behoud je je plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat. 
 • Als je de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoef je ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor je kinderopvangtoeslag. Zo houd je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald. 
 • Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. 
 • Van Kober kinderopvang krijg je ook een deel terug. Dat is het deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximum uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert.

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als ik bijvoorbeeld zzp’er ben en momenteel geen inkomsten heb? Of mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wanneer het inkomen wijzigt, geef je dit door aan de Belastingdienst/Toeslagen, zoals je normaal ook zou doen. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijg je dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt je eigen bijdrage evenredig. Aanpassen kan via mijntoeslagen.nl.

Kan ik het contract opzeggen?

Ja dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als je de factuur betaalt, behoud je recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en je krijgt een tegemoetkoming voor je eigen bijdrage. Verder behoud je je plek op de kinderopvang. Als je zou stoppen met betalen of je contract opzegt, verlies je je plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl je deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig hebt. 

Wil je je contract toch opzeggen, dan houdt Kober je aan de opzegtermijn van één maand. Dit staat ook zo in onze Algemene Voorwaarden.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen. 

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 124
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren