ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 118

Welke extra’s zijn bij alle pakketten inbegrepen?

 • Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf, peutertuin en voorschool).
 • Drinken, fruit, boterhammen of maaltijdpotje.
 • Gezonde tussendoortjes.
 • Extra activiteiten, uitstapjes en themaweken.

Uit welke opvangpakketten kan ik kiezen?

Kober kinderopvang organiseert de opvang zowel vanuit pedagogisch oogpunt als vanuit bedrijfsvoering in dagdelen. Deze dagdelen bieden we in 52-, 47- of 40-weken pakketten. Daarbij houden we openingstijden van 07.30 tot 18.30 uur aan. Een aantal locaties biedt de mogelijkheid deze met maximaal 30 minuten te vervroegen en/of te verlengen. Daarnaast kennen we flexibele opvang (geen vaste dag opvang) en vakantie-opvang (alleen opvang tijdens een vakantie). 

Peuteropvang is vaak vanuit gemeentelijke afspraken georganiseerd met bijhorende openingstijden en te kiezen dagdelen. Dit aanbod varieert dus vaak per gemeente. Buitenschoolse opvang sluit aan bij een gekoppelde school en kent veel variaties in starttijd en heeft altijd een vaste eindtijd, 18.30 uur. Afhankelijk van de locatie kan dit met maximaal 30 minuten verlengd worden. 

De minimale afname op het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang is 1 dagdeel per week.

Je kunt voor verschillende wekenpakketten en verschillende dagdelen kiezen als je meerdere dagen opvang afneemt. Dagdelen en flexibele producten kan je combineren en kan je in alle wekenpakketten afnemen.

Waarom zou ik kiezen voor het 52-weken pakket?

Je hebt het gemak van gegarandeerde opvang gedurende alle 52 weken van het jaar op vaste contractdag(en) tegen een gunstiger tarief. LET OP! In veel gevallen ben je met een 52-weken pakket netto het voordeligst uit. Maak de berekening hier. Of neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076-504 56 05). We vertellen je graag meer over de verschillende pakketmogelijkheden.

Waarom zou ik kiezen voor het 47-weken pakket?

Veel werkende ouders hebben 5 weken vakantie per kalenderjaar. Een 47-weken pakket kan in dat geval goed aansluiten op je behoefte. Je hebt dan opvang tijdens al je werkweken en geen opvang tijdens je eigen vakantie(dagen). Je bespreekt met je locatie welke 5 weken je geen opvang wilt. Voor het kinderdagverblijf kan je deze weken gedurende het hele kalenderjaar opnemen; voor de buitenschoolse opvang geldt dat dit 5 schoolvakantieweken zijn van regio Zuid. 

LET OP! Afhankelijk van je verzamelinkomen kan het netto voordeliger zijn om toch voor het 52-weken pakket te kiezen. Maak de berekening hier. Of neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076-504 56 05). We vertellen je graag meer over de verschillende pakketmogelijkheden.

Waarom zou ik kiezen voor het 40-weken pakket?

Als je gedurende álle schoolvakanties geen opvang nodig hebt. Neem je voor de buitenschoolse opvang het 40-wekenpakket af, dan zijn de 12 vakantieweken gelijk aan de schoolvakanties van regio Zuid. Bij het kinderdagverblijf kies je zelf welke 40 weken je opvang nodig hebt. De 12 vakantieweken geef je door aan de locatie.

LET OP! Afhankelijk van je verzamelinkomen kan het netto voordeliger zijn om toch voor het 52-weken of 47-weken pakket te kiezen. Maak de berekening hier. Of neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076-504 56 05). We vertellen je graag meer over de verschillende pakketmogelijkheden.

Waarom zou ik kiezen voor het schooltijdenpakket?

Het schooltijdpakket biedt opvang van 07.30 tot 15.30 uur. Het normale kinderopvangpakket biedt opvang tot 18.30 uur. Als je kinderdagopvang nodig hebt tot 15.30 uur is het schooltijdenpakket een uitkomst. Je betaalt dan niet voor de laatste middaguren waar je geen opvang nodig hebt. Bovendien kan dit pakket aansluiten op de school van een eventueel broertje of zusje in de buurt van onze kinderopvanglocatie.

Kan ik extra opvang afnemen naast mijn pakket?

Ja, dat kan. Waarschijnlijk heb je nog wel ruildagen, de locatie registreert deze. Klik hier voor de voorwaarden van het ruilbeleid.

Heb je meer dagen nodig, dan bespreken de medewerkers van de locatie graag de mogelijkheden met je. Extra opvang is mogelijk als de bezetting op de locatie het toelaat. Je betaalt voor de afgesproken uren het tarief van het pakket dat je afneemt (52-, 47- of 40 weken). De factuur ontvang je achteraf.

Mijn school heeft een continurooster, wat merk ik daarvan?

De bso sluit altijd aan op de eindtijd van de school. School dicht = bso open. De begintijden van de naschoolse opvang (nso) zijn volledig afgestemd op het einde van de schooltijd. Wijzigen de schooltijden, dan passen we de bso-tijden aan. Als de opvanguren veranderen, krijg je hiervoor een mutatiecontract. Het aantal uur nso is voor iedere school anders. De uurtarieven zijn echter hetzelfde.

Binnen welke periode kan ik dagen ruilen?

Kan je kind een dag of dagdeel géén gebruik kan maken van de opvang, bijvoorbeeld door ziekte? Dan kun je deze dag op een ander moment in hetzelfde kalenderjaar opnemen (ruilen). Ook officiële feestdagen mag je ruilen.

Het ruilen is een service en kunnen we niet garanderen. Dat betekent dat ruilen van dagdelen alleen kan als de groepsbezetting dit toelaat. We zetten geen extra pedagogisch medewerkers in. Is er in de eigen basis- of stamgroep geen plaats? Dan kijken we - in overleg met jou - of er in een andere groep plaats is.

Het is prettig als je altijd aan ons doorgeeft wanneer je kind niet komt. Dan kunnen andere ouders mogelijk een ruildag inplannen en heb je zelf - op een ander moment - ook deze mogelijkheid. Zo doen wij er alles aan om je ruildag in te kunnen plannen.

Klik hier voor meer informatie over het ruilbeleid.

Zijn de locaties gesloten tijdens nationale feestdagen?

Al onze locaties zijn gesloten tijdens nationale feestdagen. De peuteropvanglocaties zijn ook dicht tijdens de schoolvakanties. Kinderdagverblijven en bso's zijn wel open in de schoolvakanties. 

In 2020 zijn onze locaties gesloten op 1e Kerstdag: vrijdag 25 december.

In 2021 zijn onze locaties op de volgende feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
 • 2e Paasdag: maandag 5 april 2021
 • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
 • 2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2021

Kan ik extra vakantiedagen op contract inkopen?

Ja, bij alle pakketten is het mogelijk om extra vakantiedagen vooraf in te kopen en deze flexibel in te zetten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons serviceteam via 076-504 56 05. Zij vertellen je graag welke mogelijkheden er zijn. Via dit formulier vraag je eenvoudig online extra vakantiedagen aan.

De vakantieopvang is mogelijk als de bezetting op de locatie het toelaat. In overleg met de locatie plan je de vakantieopvang in.

Stakingen: de leraren staken. Kan mijn kind naar de bso komen?

Staakt het basisonderwijs? Dan is je kind uiteraard van harte welkom op de bso. Kober kinderopvang ziet stakingsdagen als onvoorziene dagen. Wij zijn op deze dagen open.

Iedereen is welkom onder de volgende voorwaarden: 

- Kober kinderopvang moet altijd kunnen voldoen aan de Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR). 
- De opvang is niet gratis:
   - Klanten die ruildagen of vakantiedagen over hebben, kunnen die voor de
   stakingsdagen inzetten.
   - Klanten zonder ruildagen en/of een tegoed aan vakantiedagen en ouders die (nog) 
   geen klant zijn, kunnen opvang inkopen.   

In de praktijk betekent dit het volgende: 
- Valt de incidentele stakingsdag op een bso contractdag, dan betaalt de klant de uren onder schooltijd door 1 vakantiedag of 2 ruildagen in te zetten of tegen extra kosten. Na schooltijd gaat de reguliere opvang in, daar heeft de klant al voor betaald. 

- Valt de incidentele stakingsdag op een andere dag dan de reguliere contractdag, dan is het kind welkom, als de bezetting het toelaat. De klant betaalt de uren onder schooltijd door 1 vakantiedag, 2 ruildagen in te zetten of tegen extra kosten. Wil de klant op die dag ook gebruik maken van de bso na schooltijd? Dan betaalt de klant dit met een ruildag of extra kosten.

- Valt de stakingsdag op woensdag en heeft de ouder alleen woensdagochtend opvang nodig, dan kan de ouder hiervoor een halve vakantiedag of 1 ruildag inzetten.

- Heeft de ouder alleen een contract voor voorschoolse opvang, vakantieopvang of geen contract? Dan is het kind welkom als de bezetting het toelaat. Extra kosten (40 weken tarief) brengen we achteraf in rekening.

Wat zijn de vakanties in 2021 voor regio Zuid?

In 2021 houden we de volgende vakanties aan:

 • Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie/Carnavalsvakantie: 13 t/m 21 februari 2021
 • Meivakantie: 1 t/m 9 mei 2021
 • Zomervakantie: 24 juli t/m 5 september 2021
 • Herfstvakantie: 23 t/m 31 oktober 2021
 • Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Let op: dit zijn de officiële schoolvakanties voor regio Zuid. We gaan dus uit van 12 schoolvakantieweken:

 • 1 week voorjaarsvakantie
 • 2 weken meivakantie (scholen plakken in de regel 1 week aan de meivakantie vast)
 • 6 weken zomervakantie
 • 1 week herfstvakantie
 • 2 weken kerstvakantie

Klanten met een 40-weken pakket op het kinderdagverblijf kiezen zelf welke 40 weken ze opvang nodig hebben. De 12 vakantieweken geven ze door aan de locatie. 

School heeft een schoolvrije dag, roostervrije dag, adv-dag of studiedag. Welke opties heb ik?

Tijdens schoolvrije dagen, roostervrije dagen, adv-dagen, studiedagen en vakanties is de bso open. Incidentele schoolvrije dagen zitten standaard in het naschoolse-pakket (tarief). Valt een incidentele schoolvrije dag op een contractdag, dan is je kind welkom vanaf begin schooltijd tot 18:30 uur. Valt de incidentele schoolvrije dag op een andere dag dan de reguliere contractdag? Dan is je kind, indien de bezetting het toelaat, zonder extra kosten welkom tijdens schooltijd. Heb je alleen een contract voor voorschoolse- of vakantieopvang of heb je geen contract? Ook dan is je kind welkom als de bezetting het toelaat. De extra kosten brengen we achteraf in rekening.

Wat betaal ik voor vervoer van school naar bso?

Iedere school is gekoppeld aan een bso. Kober kinderopvang verzorgt het vervoer naar deze bso. Het vervoer naar de bso is verwerkt in het tarief. Bezoekt jouw kind een andere (niet-gekoppelde) bso of een thema-bso, dan vragen wij een bijdrage voor de taxikosten. Deze bijdrage verschilt per bso. Neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076-504 56 05).

Welk pakket past bij mijn situatie? Kan ik pakketten combineren?

Het serviceteam geeft je graag advies over een pakket dat past bij je situatie. Je kunt ook verschillende pakketten kiezen en combineren. Bijvoorbeeld: op maandag neem je opvang af met een 52-weken pakket en op vrijdag neem je opvang tijdens schoolweken met een 40-weken pakket.

De school is dicht en ik heb opvang nodig. Welke opties heb ik?

Tijdens schoolweken kun je terecht op onze buitenschoolse opvanglocaties (bso) vóór en na schooltijd. De bso is ook open tijdens schoolvrije dagen, roostervrije dagen, ADV/studiedagen en vakanties. Zit je kind nog niet bij ons op de bso en wil je graag opvang tijdens een vakantie, dan is het mogelijk dat je een aantal dagen opvang afneemt. Kober kinderopvang heeft altijd een oplossing die bij je past. Neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam via 076-504 56 05. We vertellen je graag over de mogelijkheden voor bso.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties gaat de opvang voor het 52-weken en 47-wekenpakket (tijdens 5 zelf gekozen schoolvakantieweken) door. Kijk voor de voorwaarden voor het 47-wekenpakket bij de vraag ‘Hoe neem ik mijn vakantieweken op’. 

Je kunt (extra) vakantiedagen inkopen. Hierbij hanteren we de volgende spelregels:

• Wil je meer dan drie dagen vakantieopvang afnemen, dan leggen we dit contractueel vast.

• Neem je minder dan drie dagen op, dan facturen we de dagen achteraf via een extra kostenformulier. 

• Een extra dag berekenen we aan de hand van het tarief van het al afgenomen wekenpakket. Heb je geen wekenpakket? Dan gaan we uit van het tarief NSO 40-wekenpakket.

• Deze extra dagen zijn opzegbaar. Niet afgenomen dagen vervallen per kalender, zonder restitutie.

Wat is het verschil tussen een korte middag en een lange middag bij de bso?

Op een korte middag komt je kind 6 uur of minder, op een lange middag komt hij/zij 6 uur of meer. Voor de woensdag- en vrijdagmiddag is het uurtarief lager. Zo houden we deze middagen aantrekkelijk voor ouders.

Mijn kind is ziek. Wat nu?

Als je kind ziek is hoort de locatie dit graag zo snel mogelijk, zodat de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn. Als je deze dag later een keer als ruildag wil inzetten, horen we het graag voor 09.00 uur. Deze dag kun je, in overleg met de locatie, op een ander moment inplannen. Kijk voor de directe telefoonnummers van de locaties op onze locatiepagina

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 118
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren