ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Veelgestelde vragen

Toon alles

Welke maatregelen neemt Kober om besmetting te voorkomen?

Kober kinderopvang volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • We geven met bestickering op de locatie aan hoe looproutes in de locatie zijn.
 • We maken dagelijks meerdere keren alle hotspots schoon - dat zijn de oppervlakten die veel worden aangeraakt door meerdere mensen.
 • We melden bij de GGD als meer dan drie personen op een locatie met luchtwegklachten die op COVID-19 lijken.
 • We laten medewerkers met luchtwegklachten testen 

We brengen de volgende maatregelen ook onder de aandacht bij kinderen: 

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één keer.
 • We geven elkaar geen hand.
 • We houden 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 

Kinderen van 0-13 jaar blijven thuis bij de volgende klachten:

 • Loopneus in combinatie met koorts
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38 graden celsius
 • Plotseling verlies van reuk of smaak 
 • Benauwdheid

Medewerkers en ouders blijven thuis als zij de volgende klachten hebben: 

 • Neusverkoudheid (voor kinderen geldt: in combinatie met koorts)
 • Loopneus 
 • Niezen
 • Keelpijn 
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38 graden celsius 
 • Plotseling verlies van reuk of smaak 
 • Benauwdheid (geldt voor medewerkers)

Wanneer kinderen deze klachten tijdens de opvang ontwikkelen, houden we hen apart van de andere kinderen en vragen we ouders om hun kind te komen ophalen. 

Heeft iemand in het huishouden van een kind of medewerker koorts boven de 38 graden Celsius en luchtwegklachten? Dan blijft het kind of de medewerker thuis. Zij blijven thuis tot dat een eventuele test uitslag bekend is. Bij een negatieve testuitslag mag een kind of medewerker weer naar de opvang komen. Bij een positieve test uitslag blijven het kind of de medewerker nog 10 dagen thuis nadat de positief geteste huisgenoot 24 uur klachtenvrij is. Daarna mogen kind of medewerker weer naar de opvang.

Wanneer moet mijn kind in quarantaine?

Eén van de maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. 

Dit betekent dat een kind nu ook in thuisquarantaine moet als het in nauw contact is geweest met een positief getest persoon. Dat wil zeggen dat je kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest.

Wat gebeurt er bij een positief getest persoon op de groep?

Bij een of meerdere positief geteste kinderen of medewerkers is het van belang dat de kinderopvang of het schoolbestuur in contact treedt met de GGD om hun stappenplan (handelingsperspectief) en maatregelen te bespreken. 

Hoe werkt het als ik mijn kind wil laten testen?

Wil je meer informatie over het testbeleid? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Mag mijn kind met 'neusverkoudheid' naar de (nood)opvang?

Kinderen van 4 tot en met 8 jaar blijven thuis en laten zich testen wanneer zij verkoudheidsklachten hebben.

Kinderen van 0 jaar tot en met 4 jaar met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten mogen naar de kinderopvang komen, behalve;  

 • als je kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;    
 • als je kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;    
 • als er iemand in het huishouden van je kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.   
 • als je kind in de afgelopen 10 dagen nauw contact heeft gehad met iemand buiten het huishouden van het kind met bevestigde corona.   
 • Kinderen met reguliere infectieziekten als bijvoorbeeld de waterpokken zijn in principe welkom; we overleggen in dit geval altijd met ouders. Zijn er verkoudheidsklachten bij of heeft je kind koorts, dan moet je kind thuisblijven  
 • Als je kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, kan je kind na overleg tussen ouder en kindcentrum naar de opvang. Bij twijfel of wanneer de klachten veranderen, moet je kind thuisblijven tot de nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen   

In de beslisboom vind je een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Moet mijn kind in thuisquarantaine na een reis/vakantie?

De overheid adviseert om niet te reizen naar het buitenland en boek alleen een reis als dit strikt noodzakelijk is. Voor reizen binnen en buiten Nederland geldt: beperk het aantal reisbewegingen en contactmomenten met andere mensen. 

Komt je kind terug vanuit een verblijf in een oranje of rood gebied, dan blijft je kind in thuisquarantaine. 

Kan mijn kind wel veilig naar de kinderopvang?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.  

Kober stelt alles in het werk ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en van de kinderen voorop staan. Daarin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en ontwikkelen we bijvoorbeeld hulpmiddelen die ondersteunen om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren. 

Mag mijn kind naar de opvang komen als mijn kind hoest of niest vanwege chronische aandoening/hooikoorts?

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een al bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma), mag je kind naar de opvang. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Kinderen met hooikoorts mogen naar de kinderopvang komen, maar de klachten van hooikoorts en het coronavirus lijken erg op elkaar. Niezen is bijvoorbeeld een typische klacht van hooikoorts maar niezen kan ook het begin zijn van een verkoudheid of COVID-19. 

Bij twijfel moet je kind thuisblijven. In overleg met de unitmanager (voor bso kinderen met hooikoorts is afstemming met school nodig) en eventueel de huisarts of behandelend arts, kan een aan de GGD verbonden JGZ-arts, of een arts infectieziektebestrijding, de situatie van je kind beoordelen. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten is er de mogelijkheid om je kind te laten testen om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Heeft je kind nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, dan kan overwogen worden om een test uit te voeren als dit consequenties heeft voor de opvang.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren