ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 21 t/m 40 van de 118

Ik heb het contract opgezegd. Mag ik de overgebleven vakantiedagen nog gebruiken na de einddatum van het contract?

Nee, als je je contract opzegt, vervalt het recht op opvang per einddatum van het contract.

Ik heb (extra) vakantiedagen nodig. Kan dat?

Ja, voor vakantiedagen kun je vooraf een contract afsluiten. Je hebt dan gegarandeerd plaats. Voor vakantiedagen berekenen we € 8,37 per uur. Deze vakantiedagen factureren we vooraf. Neem hiervoor contact op met ons serviceteam (076-504 56 05). Heb je al een contract bij ons, dan hanteren we voor extra opvang het gebruikelijk pakkettarief.

Ik zoek flexibele kinderdagopvang. Hebben jullie dat ook?

Ja, Kober kinderopvang biedt ook flexibele opvang. Om de wensen en mogelijkheden goed op elkaar af te stemmen gaan we altijd met elkaar in overleg. Wil je meer weten? Neem dan contact op met het serviceteam 076-504 56 05.

Wat is flexibele opvang?

Heb je flexibele werkuren waarbij je bijvoorbeeld de ene week op maandag werkt en de andere week op dinsdag? Dat biedt onze flexibele opvang uitkomst. Dit is opvang voor minimaal 1 (dag)deel per week zonder vaste dagen. Je sluit een contract af voor 40, 47 of 52 weken en het aantal dag(del)en dat je per week nodig hebt. Welke dagen dit precies zijn, geef je per maand aan ons door. 

Voor flexibele opvang berekenen we een hoger uurtarief. Daarvoor kunnen we garanderen dat je kind bij ons terecht kan en er op de groep voldoende pedagogisch medewerkers staan. Dit is Kober wettelijk verplicht voor de medewerker-kindratio. 

Flexibele opvang in zijn werk:

1. Flexibele opvang is mogelijk op een aantal, meestal grotere, kinderdagverblijven (kdv). Voor buitenschoolse opvang (bso) zijn er op bijna alle locaties mogelijkheden. Het kan zijn dat er een maximum aantal plaatsingen (op kdv en bso) per locatie of groep is. Het serviceteam en de unitmanager kijken graag wat er voor jou mogelijk is.

2. Je neemt minimaal 1 dagdeel per week af. Een dag om de week is geen flexibele opvang.

3. Een combinatie van flexibele en reguliere opvang is mogelijk. Je combineert dan wekelijks een vaste dag met minimaal één flexibel dagdeel.

4. Uiterlijk vier weken voor de 1e van de opvangmaand geef je door wanneer je opvang nodig hebt. Dan kunnen wij opvang garanderen. Geef je dit later door, dan kunnen wij de opvang helaas niet garanderen. Het kan dan alleen doorgaan als wij voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij laten je dit zo snel mogelijk na je aanvraag weten.

5. Het ruilbeleid is van toepassing op flexibele opvang. Wil je onverhoopt toch een dag wisselen, dan kan dit dus via het ruilbeleid. 

Heb je flexibele opvang nodig, neem dan contact op met ons serviceteam via 076-504 56 05. We helpen je graag!

Als ik later in het jaar begin met een 47-weken contract, hoeveel weken heb ik dan nog opvang?

Je mag dan nog 47 weken komen (of minder, als dat kalenderjaar nog minder weken heeft). Wij gaan ervan uit dat we met ouders een langdurige relatie hebben. Bij een 47-weken contract kun je in het begin een voordeel hebben en wellicht aan het einde een nadeel.

Ik wil mijn opvang wijzigen. Hoe doe ik dat?

Wijzigingen kun je op verschillende manieren doorgeven: via dit wijzigingsformulier, per e-mail via serviceteam@kober.nl - of telefonisch: 076-504 56 05. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand bij een contract-vermindering. Als je een wijziging doorgeeft van dagen, uren of pakket ontvang je een mutatiecontract.

Ik wil mijn opvang beƫindigen. Hoe doe ik dat?

Opzeggen doe je per e-mail naar serviceteam@kober.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. We horen graag van je waarom je stopt met de opvang.

Is vervroegde of verlengde opvang ook mogelijk?

Ja, dat kan op een aantal locaties. Bij vervroegde opvang gaan we open om 07.00 uur en bij verlengde opvang sluiten we om 19.00 uur. Informeer naar de mogelijkheden op je eigen locatie of bel met ons serviceteam op 076-504 56 05. Zij vertellen je er graag meer over.

Wat is jullie beleid op vaccineren?

Op 18 februari stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van D66 dat kinderopvangorganisaties het recht geeft niet-gevaccineerde kinderen te mogen weigeren. Dit wetsvoorstel moet ook door de Eerste Kamer worden aangenomen. Kober wacht dit moment af. Zodra er meer bekend is, kun je dat hier terugvinden.

Bij Kober kinderopvang staan we volledig achter het belang en de noodzaak van het Rijksvaccinatieprogramma. Wettelijk gezien mogen we geen kinderen weigeren die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen. Tijdens de intake vragen we je om op de informatiekaart aan te geven of je kind wel of niet het vaccinatieprogramma volgt. Je bent als ouder niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Daardoor kunnen we geen volledig betrouwbare vaccinatiegraad berekenen. Besmettingsgevaar beperkt zich niet tot de kinderopvang. Het RIVM liet eerder weten dat kinderen op andere plekken buiten de kinderopvang ook besmet kunnen worden. Denk aan verjaardagen, speeltuinen en zwembaden.  

Gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, moedigen we ouders actief aan om dit programma te volgen. In het belang van de veiligheid van hun eigen kind én alle andere kinderen op de opvang. 

Klik hier voor meer informatie over ons beleid. 

Wat zijn normtarieven bij kinderopvangtoeslag?

De Belastingdienst berekent je kinderopvangtoeslag over een maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de gekozen opvang.

Een warme maaltijd voor je kind

Wist je dat het op veel van onze locaties mogelijk is om je kind een warme maaltijd te laten eten? Wel zo gemakkelijk! Door de aankoop van een strippenkaart (5, 10, 15 of 20 strippen) kan je hier gebruik van maken. De strippenkaart brengen we via een factuur in rekening. De spelregels zijn:

• Je kunt pas gebruik maken van de warme maaltijden na aanschaf van een strippenkaart.

• Meerdere kinderen uit één gezin kunnen gebruik maken van één strippenkaart als er sprake is van dezelfde opvangsoort.

• Stap je over naar een andere locatie, dan neem je de strippenkaart mee. Biedt de nieuwe locatie geen warme maaltijden aan? Dan ontvangt je het resterende bedrag terug.

• Stopt een locatie met het verstrekken van de warme maaltijden en de strippenkaart is nog niet opgebruikt? Dan krijg je het resterende bedrag retour.

• Zeg je de opvang op en is de strippenkaart nog niet opgebruikt? Dan vindt er geen restitutie plaats.

Een strippenkaart is onbeperkt geldig.

 

Wat zijn de normtarieven in 2019 voor de kinderopvangtoeslag?

Voor kinderdagopvang/peuteropvang is het tarief € 8,02 per uur en buitenschoolse opvang € 6,89 per uur.

Waarom zijn er verschillende prijzen voor de peuteropvang?

De prijzen voor peuteropvang variëren per gemeente. Kober kinderopvang maakt met elke gemeente aparte afspraken. Gemeenten hebben vaak regelingen voor ouders die er voor zorgen dat peuteropvang toegankelijk en betaalbaar is voor elk kind.

Wat is een voorschool?

De voorschool is voor kinderen van 2,5 – 4 jaar met een (taal)achterstand die van het consultatiebureau een doorverwijzing hebben gekregen. Kober kinderopvang heeft op veel locaties met kinderdagverblijven en peuteropvang plekken gereserveerd voor de voorschool (VVE). Onze medewerkers van VVE zijn speciaal opgeleid om met de kinderen spelenderwijs en in kleine groepjes te werken aan taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

Wat zijn de normtarieven in 2020 voor de kinderopvangtoeslag?

De Belastingdienst werkt met een normtarief. Dit is het maximumuurtarief voor de kinderopvangtoeslag. De hoogte van het normtarief hangt af van de gekozen opvang. Voor kinderdagopvang/peuteropvang is het tarief € 8,17 per uur en buitenschoolse opvang € 7,02 per uur.

Wat is een LRK nummer?

Dit is een landelijk registratienummer. Dit heb je nodig als je kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Alle vestigingen van Kober kinderopvang (kinderdagverblijven, peutertuinen en locaties voor buitenschoolse opvang) zijn geregistreerd, zie ook www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Je vindt het LRK-nummer op het contract en op de locatiepagina.

Welke opvangsoorten vallen onder kinderopvangtoeslag?

Als jij en je partner werken (en elkaars toeslagpartner zijn bij Belastingdienst) dan kun je recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peutertuin. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven heb je geen recht op toeslag. Kijk voor de voorwaarden op www.toeslagen.nl.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl lees je hier meer over en kun je kijken of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Kijk voor alle vragen over het aanvragen van toeslag of het doorgeven van wijzigingen op deze site.

Wanneer vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Vraag de toeslag aan binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Ik ben werkloos geworden, heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?

Ja, in veel situaties kun je nog een tijd recht hebben op kinderopvangtoeslag als je werkloos bent. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.

Zichtbaar: 21 t/m 40 van de 118
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren