ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 21 t/m 40 van de 123

Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?

Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek te maken hebben met deze sluiting hoef je niet door te geven.

Welke maatregelen neemt Kober om besmetting te voorkomen?

Kober kinderopvang volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • We geven met bestickering op de locatie aan hoe looproutes in de locatie zijn.
 • We maken dagelijks meerdere keren alle hotspots schoon - dat zijn de oppervlakten die veel worden aangeraakt door meerdere mensen.
 • We melden bij de GGD als meer dan drie personen op een locatie met luchtwegklachten die op COVID-19 lijken.
 • We laten medewerkers met luchtwegklachten testen 

We brengen de volgende maatregelen ook onder de aandacht bij kinderen: 

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één keer.
 • We geven elkaar geen hand.
 • We houden 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 

Kinderen van 0-13 jaar blijven thuis bij de volgende klachten:

 • Loopneus in combinatie met koorts
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38 graden celsius
 • Plotseling verlies van reuk of smaak 
 • Benauwdheid

Medewerkers en ouders blijven thuis als zij de volgende klachten hebben: 

 • Neusverkoudheid (voor kinderen geldt: in combinatie met koorts)
 • Loopneus 
 • Niezen
 • Keelpijn 
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38 graden celsius 
 • Plotseling verlies van reuk of smaak 
 • Benauwdheid (geldt voor medewerkers)

Wanneer kinderen deze klachten tijdens de opvang ontwikkelen, houden we hen apart van de andere kinderen en vragen we ouders om hun kind te komen ophalen. 

Heeft iemand in het huishouden van een kind of medewerker koorts boven de 38 graden Celsius en luchtwegklachten? Dan blijft het kind of de medewerker thuis. Zij blijven thuis tot dat een eventuele test uitslag bekend is. Bij een negatieve testuitslag mag een kind of medewerker weer naar de opvang komen. Bij een positieve test uitslag blijven het kind of de medewerker nog 10 dagen thuis nadat de positief geteste huisgenoot 24 uur klachtenvrij is. Daarna mogen kind of medewerker weer naar de opvang.

Wanneer moet mijn kind in quarantaine?

Eén van de maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. 

Dit betekent dat een kind nu ook in thuisquarantaine moet als het in nauw contact is geweest met een positief getest persoon. Dat wil zeggen dat je kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest.

Wat gebeurt er bij een positief getest persoon op de groep?

Bij een of meerdere positief geteste kinderen of medewerkers is het van belang dat de kinderopvang of het schoolbestuur in contact treedt met de GGD om hun stappenplan (handelingsperspectief) en maatregelen te bespreken. 

Hoe werkt het als ik mijn kind wil laten testen?

Wil je meer informatie over het testbeleid? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Mag mijn kind met 'neusverkoudheid' naar de (nood)opvang?

Kinderen van 4 tot en met 8 jaar blijven thuis en laten zich testen wanneer zij verkoudheidsklachten hebben.

Kinderen van 0 jaar tot en met 4 jaar met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten mogen naar de kinderopvang komen, behalve;  

 • als je kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;    
 • als je kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;    
 • als er iemand in het huishouden van je kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.   
 • als je kind in de afgelopen 10 dagen nauw contact heeft gehad met iemand buiten het huishouden van het kind met bevestigde corona.   
 • Kinderen met reguliere infectieziekten als bijvoorbeeld de waterpokken zijn in principe welkom; we overleggen in dit geval altijd met ouders. Zijn er verkoudheidsklachten bij of heeft je kind koorts, dan moet je kind thuisblijven  
 • Als je kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, kan je kind na overleg tussen ouder en kindcentrum naar de opvang. Bij twijfel of wanneer de klachten veranderen, moet je kind thuisblijven tot de nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen   

In de beslisboom vind je een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Moet mijn kind in thuisquarantaine na een reis/vakantie?

De overheid adviseert om niet te reizen naar het buitenland en boek alleen een reis als dit strikt noodzakelijk is. Voor reizen binnen en buiten Nederland geldt: beperk het aantal reisbewegingen en contactmomenten met andere mensen. 

Komt je kind terug vanuit een verblijf in een oranje of rood gebied, dan blijft je kind in thuisquarantaine. 

Kan mijn kind wel veilig naar de kinderopvang?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.  

Kober stelt alles in het werk ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en van de kinderen voorop staan. Daarin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en ontwikkelen we bijvoorbeeld hulpmiddelen die ondersteunen om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren. 

Mag mijn kind naar de opvang komen als mijn kind hoest of niest vanwege chronische aandoening/hooikoorts?

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een al bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma), mag je kind naar de opvang. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Kinderen met hooikoorts mogen naar de kinderopvang komen, maar de klachten van hooikoorts en het coronavirus lijken erg op elkaar. Niezen is bijvoorbeeld een typische klacht van hooikoorts maar niezen kan ook het begin zijn van een verkoudheid of COVID-19. 

Bij twijfel moet je kind thuisblijven. In overleg met de unitmanager (voor bso kinderen met hooikoorts is afstemming met school nodig) en eventueel de huisarts of behandelend arts, kan een aan de GGD verbonden JGZ-arts, of een arts infectieziektebestrijding, de situatie van je kind beoordelen. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten is er de mogelijkheid om je kind te laten testen om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Heeft je kind nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, dan kan overwogen worden om een test uit te voeren als dit consequenties heeft voor de opvang.

Welke extra’s zijn bij alle pakketten inbegrepen?

 • Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf, peutertuin en voorschool).
 • Drinken, fruit, boterhammen of maaltijdpotje.
 • Gezonde tussendoortjes.
 • Extra activiteiten, uitstapjes en themaweken.

Uit welke opvangpakketten kan ik kiezen?

Kober kinderopvang organiseert de opvang zowel vanuit pedagogisch oogpunt als vanuit bedrijfsvoering in dagdelen. Deze dagdelen bieden we in 52-, 47- of 40-weken pakketten. Daarbij houden we openingstijden van 07.30 tot 18.30 uur aan. Een aantal locaties biedt de mogelijkheid deze met maximaal 30 minuten te vervroegen en/of te verlengen. Daarnaast kennen we flexibele opvang (geen vaste dag opvang) en vakantie-opvang (alleen opvang tijdens een vakantie). 

Peuteropvang is vaak vanuit gemeentelijke afspraken georganiseerd met bijhorende openingstijden en te kiezen dagdelen. Dit aanbod varieert dus vaak per gemeente. Buitenschoolse opvang sluit aan bij een gekoppelde school en kent veel variaties in starttijd en heeft altijd een vaste eindtijd, 18.30 uur. Afhankelijk van de locatie kan dit met maximaal 30 minuten verlengd worden. 

De minimale afname op het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang is 1 dagdeel per week.

Je kunt voor verschillende wekenpakketten en verschillende dagdelen kiezen als je meerdere dagen opvang afneemt. Dagdelen en flexibele producten kan je combineren en kan je in alle wekenpakketten afnemen.

Waarom zou ik kiezen voor het 52-weken pakket?

Je hebt het gemak van gegarandeerde opvang gedurende alle 52 weken van het jaar op vaste contractdag(en) tegen een gunstiger tarief. LET OP! In veel gevallen ben je met een 52-weken pakket netto het voordeligst uit. Maak de berekening hier. Of neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076-504 56 05). We vertellen je graag meer over de verschillende pakketmogelijkheden.

Waarom zou ik kiezen voor het 47-weken pakket?

Veel werkende ouders hebben 5 weken vakantie per kalenderjaar. Een 47-weken pakket kan in dat geval goed aansluiten op je behoefte. Je hebt dan opvang tijdens al je werkweken en geen opvang tijdens je eigen vakantie(dagen). In de ouderapp geef je aan welke 5 weken je geen opvang wilt. Voor het kinderdagverblijf kan je deze weken gedurende het hele kalenderjaar opnemen; voor de buitenschoolse opvang geldt dat dit 5 schoolvakantieweken zijn van regio Zuid. 

LET OP! Afhankelijk van je verzamelinkomen kan het netto voordeliger zijn om toch voor het 52-weken pakket te kiezen. Maak de berekening hier. Of neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076-504 56 05). We vertellen je graag meer over de verschillende pakketmogelijkheden.

Waarom zou ik kiezen voor het 40-weken pakket?

Als je gedurende álle schoolvakanties geen opvang nodig hebt. Neem je voor de buitenschoolse opvang het 40-wekenpakket af, dan zijn de 12 vakantieweken gelijk aan de schoolvakanties van regio Zuid. Bij het kinderdagverblijf kies je zelf welke 40 weken je opvang nodig hebt. In de ouderapp geef je de 12 vakantieweken door.

LET OP! Afhankelijk van je verzamelinkomen kan het netto voordeliger zijn om toch voor het 52-weken of 47-weken pakket te kiezen. Maak de berekening hier. Of neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076-504 56 05). We vertellen je graag meer over de verschillende pakketmogelijkheden.

Waarom zou ik kiezen voor het schooltijdenpakket?

Het schooltijdpakket biedt opvang van 07.30 tot 15.30 uur. Het normale kinderopvangpakket biedt opvang tot 18.30 uur. Als je kinderdagopvang nodig hebt tot 15.30 uur is het schooltijdenpakket een uitkomst. Je betaalt dan niet voor de laatste middaguren waar je geen opvang nodig hebt. Bovendien kan dit pakket aansluiten op de school van een eventueel broertje of zusje in de buurt van onze kinderopvanglocatie.

Kan ik extra opvang afnemen naast mijn pakket?

Ja, dat kan. Waarschijnlijk heb je al tegoed opgebouwd. Dit zijn dagen dat je geen gebruik hebt kunnen maken van de opvang. Deze dagen vind je terug in de ouderapp. De spelregels voor het inzetten van tegoed vind je in de ouderapp. 

Heb je meer dagen nodig, dan bespreken de medewerkers van de locatie graag de mogelijkheden met je. Extra opvang is mogelijk als de bezetting op de locatie het toelaat. Je betaalt voor de afgesproken uren het tarief van het pakket dat je afneemt (52-, 47- of 40 weken). De factuur ontvang je nadat de groep je aanvraag heeft goedgekeurd. 

 

Mijn school heeft een continurooster, wat merk ik daarvan?

De bso sluit altijd aan op de eindtijd van de school. School dicht = bso open. De begintijden van de naschoolse opvang (nso) zijn volledig afgestemd op het einde van de schooltijd. Wijzigen de schooltijden, dan passen we de bso-tijden aan. Als de opvanguren veranderen, krijg je hiervoor een mutatiecontract. Het aantal uur nso is voor iedere school anders. De uurtarieven zijn echter hetzelfde.

Binnen welke periode kan ik tegoed inzetten (voorheen ruilen)?

Kan je kind een dag of dagdeel géén gebruik maken van de opvang, bijvoorbeeld door ziekte? Dan meld je deze dag af via de ouderapp. Hierdoor bouw je tegoed op. Dit tegoed kun je op een ander moment in hetzelfde kalenderjaar inzetten. Ook officiële feestdagen komen bij je tegoed te staan.  
 
Het inzetten van opgebouwd tegoed is een service. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Dat betekent dat je alleen tegoed in kunt zetten als de groepsbezetting dit toelaat. We zetten geen extra pedagogisch medewerkers in. Is er in de eigen basis- of stamgroep geen plaats? Dan kijken we - in overleg met jou - of er in een andere groep plaats is. 
 
Het is prettig als je altijd aan ons doorgeeft wanneer je kind niet komt. Dan kunnen andere ouders mogelijk hun tegoed inzetten en heb je zelf - op een ander moment - ook deze mogelijkheid. Zo doen wij er alles aan om je tegoed in te kunnen plannen. De spelregels voor het inzetten van tegoed vind je in de ouderapp.

Zijn de locaties gesloten tijdens nationale feestdagen?

Al onze locaties zijn gesloten tijdens nationale feestdagen. De peuteropvanglocaties zijn ook dicht tijdens de schoolvakanties. Kinderdagverblijven en bso's zijn wel open in de schoolvakanties. 

In 2021 zijn onze locaties op de volgende feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
 • 2e Paasdag: maandag 5 april 2021
 • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
 • 2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2021

Kan ik extra vakantiedagen op contract inkopen?

Ja, bij alle pakketten is het mogelijk om extra vakantiedagen vooraf in te kopen en deze flexibel in te zetten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons serviceteam via 076-504 56 05. Zij vertellen je graag welke mogelijkheden er zijn. Via dit formulier vraag je eenvoudig online extra vakantiedagen aan.

De vakantieopvang is mogelijk als de bezetting op de locatie het toelaat. In overleg met de locatie plan je de vakantieopvang in.

Zichtbaar: 21 t/m 40 van de 123
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren