ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 41 t/m 60 van de 123

Stakingen: de leraren staken. Kan mijn kind naar de bso komen?

Staakt het basisonderwijs? Dan is je kind uiteraard van harte welkom op de bso. Kober kinderopvang ziet stakingsdagen als onvoorziene dagen. Wij zijn op deze dagen open.

Iedereen is welkom onder de volgende voorwaarden: 
* Kober kinderopvang moet altijd kunnen voldoen aan de Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR)
* De opvang is niet gratis:

 • Klanten die tegoeddagen of vakantiedagen over hebben, kunnen die voor de stakingsdagen inzetten.
 • Klanten zonder tegoeddagen en/of een tegoed aan vakantiedagen en ouders die (nog) geen klant zijn, kunnen opvang inkopen.   

In de praktijk betekent dit het volgende: 

 • Valt de incidentele stakingsdag op een bso contractdag, dan betaalt de klant de uren onder schooltijd door 1 vakantiedag of 2 tegoeddagen in te zetten of tegen extra kosten. Na schooltijd gaat de reguliere opvang in, daar heeft de klant al voor betaald. 
 • Valt de incidentele stakingsdag op een andere dag dan de reguliere contractdag, dan is het kind welkom, als de bezetting het toelaat. De klant betaalt de uren onder schooltijd door 1 vakantiedag, 2 tegoeddagen in te zetten of tegen extra kosten. Wil de klant op die dag ook gebruik maken van de bso na schooltijd? Dan betaalt de klant dit met een tegoeddag of extra kosten.
 • Valt de stakingsdag op woensdag en heeft de ouder alleen woensdagochtend opvang nodig, dan kan de ouder hiervoor een halve vakantiedag of 1 tegoeddag inzetten.
 • Heeft de ouder alleen een contract voor voorschoolse opvang, vakantieopvang of geen contract? Dan is het kind welkom als de bezetting het toelaat. Extra kosten (40 weken tarief) brengen we achteraf in rekening.

Wat zijn de vakanties in 2021 voor regio Zuid?

In 2021 houden we de volgende vakanties aan:

 • Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie/Carnavalsvakantie: 13 t/m 21 februari 2021
 • Meivakantie: 1 t/m 9 mei 2021
 • Zomervakantie: 24 juli t/m 5 september 2021
 • Herfstvakantie: 23 t/m 31 oktober 2021
 • Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Let op: dit zijn de officiële schoolvakanties voor regio Zuid. We gaan dus uit van 12 schoolvakantieweken:

 • 1 week voorjaarsvakantie
 • 2 weken meivakantie (scholen plakken in de regel 1 week aan de meivakantie vast)
 • 6 weken zomervakantie
 • 1 week herfstvakantie
 • 2 weken kerstvakantie

Klanten met een 40-weken pakket op het kinderdagverblijf kiezen zelf welke 40 weken ze opvang nodig hebben. De 12 vakantieweken geef je door via de ouderapp. 

School heeft een schoolvrije dag, roostervrije dag, adv-dag of studiedag. Welke opties heb ik?

Tijdens schoolvrije dagen, roostervrije dagen, adv-dagen, studiedagen en vakanties is de bso open. Incidentele schoolvrije dagen zitten standaard in het naschoolse-pakket (tarief). Valt een incidentele schoolvrije dag op een contractdag, dan is je kind welkom vanaf begin schooltijd tot 18:30 uur. Valt de incidentele schoolvrije dag op een andere dag dan de reguliere contractdag? Dan is je kind, indien de bezetting het toelaat, zonder extra kosten welkom tijdens schooltijd. Heb je alleen een contract voor voorschoolse- of vakantieopvang of heb je geen contract? Ook dan is je kind welkom als de bezetting het toelaat. De extra kosten brengen we achteraf in rekening.

Wat betaal ik voor vervoer van school naar bso?

Iedere school is gekoppeld aan een bso. Kober kinderopvang verzorgt het vervoer naar deze bso. Het vervoer naar de bso is verwerkt in het tarief. Bezoekt jouw kind een andere (niet-gekoppelde) bso of een thema-bso, dan vragen wij een bijdrage voor de taxikosten. Deze bijdrage verschilt per bso. Neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam (076-504 56 05).

Welk pakket past bij mijn situatie? Kan ik pakketten combineren?

Het serviceteam geeft je graag advies over een pakket dat past bij je situatie. Je kunt ook verschillende pakketten kiezen en combineren. Bijvoorbeeld: op maandag neem je opvang af met een 52-weken pakket en op vrijdag neem je opvang tijdens schoolweken met een 40-weken pakket.

De school is dicht en ik heb opvang nodig. Welke opties heb ik?

Tijdens schoolweken kun je terecht op onze buitenschoolse opvanglocaties (bso) vóór en na schooltijd. De bso is ook open tijdens schoolvrije dagen, roostervrije dagen, ADV/studiedagen en vakanties. Zit je kind nog niet bij ons op de bso en wil je graag opvang tijdens een vakantie, dan is het mogelijk dat je een aantal dagen opvang afneemt. Kober kinderopvang heeft altijd een oplossing die bij je past. Neem voor meer informatie contact op met ons serviceteam via 076-504 56 05. We vertellen je graag over de mogelijkheden voor bso.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties gaat de opvang voor het 52-weken en 47-wekenpakket (tijdens 5 zelf gekozen schoolvakantieweken) door. Kijk voor de voorwaarden voor het 47-wekenpakket bij de vraag ‘Hoe neem ik mijn vakantieweken op’.? 

Je kunt (extra) vakantiedagen inkopen. Hierbij hanteren we de volgende spelregels: 

 • Wil je meer dan drie dagen vakantieopvang afnemen, dan leggen we dit contractueel vast. 

 • Neem je minder dan drie dagen op, dan regel je dit zelf via de ouderapp. 

 • Voor deze extra dagen heb je 1 maand opzegtermijn. Meld je je kind op tijd af in de ouderapp, dan wordt deze dag toegevoegd aan je tegoed. Niet afgenomen dagen vervallen per kalender, zonder restitutie. 

Wat is het verschil tussen een korte middag en een lange middag bij de bso?

Op een korte middag komt je kind 6 uur of minder, op een lange middag komt hij/zij 6 uur of meer. Voor de woensdag- en vrijdagmiddag is het uurtarief lager. Zo houden we deze middagen aantrekkelijk voor ouders.

Mijn kind is ziek. Wat nu?

Als je kind ziek is hoort de locatie dit graag zo snel mogelijk, zodat de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn. Als je deze dag later een keer als tegoed wil inzetten, meld je je kind voor 09.00 uur af via de ouderapp. Deze dag kun je via de ouderapp op een ander moment inplannen. Kijk voor de directe telefoonnummers van de locaties op onze?locatiepagina.? 

Ik heb het contract opgezegd. Mag ik de overgebleven vakantiedagen nog gebruiken na de einddatum van het contract?

Nee, als je je contract opzegt, vervalt het recht op opvang per einddatum van het contract.

Ik heb (extra) vakantiedagen nodig. Kan dat?

Ja, voor vakantiedagen kun je vooraf een contract afsluiten. Je hebt dan gegarandeerd plaats. Voor vakantiedagen berekenen we € 8,66 per uur. Deze vakantiedagen factureren we vooraf. Neem hiervoor contact op met ons serviceteam (076-504 56 05). Heb je al een contract bij ons, dan hanteren we voor extra opvang het gebruikelijk pakkettarief.

Ik zoek flexibele kinderdagopvang. Hebben jullie dat ook?

Ja, Kober kinderopvang biedt ook flexibele opvang. Om de wensen en mogelijkheden goed op elkaar af te stemmen gaan we altijd met elkaar in overleg. Wil je meer weten? Neem dan contact op met het serviceteam 076-504 56 05.

Wat is flexibele opvang?

Heb je flexibele werkuren waarbij je bijvoorbeeld de ene week op maandag werkt en de andere week op dinsdag? Dat biedt onze flexibele opvang uitkomst. Dit is opvang voor minimaal 1 (dag)deel per week zonder vaste dagen. Je sluit een contract af voor 40, 47 of 52 weken en het aantal dag(del)en dat je per week nodig hebt. Welke dagen dit precies zijn, geef je per maand aan ons door.? 

Voor flexibele opvang berekenen we een hoger uurtarief. Daarvoor kunnen we garanderen dat je kind bij ons terecht kan en er op de groep voldoende pedagogisch medewerkers staan. Dit is Kober wettelijk verplicht voor de medewerker-kindratio.? 

Flexibele opvang in zijn werk: 

1. Flexibele opvang is mogelijk op een aantal, meestal grotere, kinderdagverblijven (kdv). Voor buitenschoolse opvang (bso) zijn er op bijna alle locaties mogelijkheden. Het kan zijn dat er een maximum aantal plaatsingen (op kdv en bso) per locatie of groep is. Het serviceteam en de unitmanager kijken graag wat er voor jou mogelijk is. 

2. Je neemt minimaal 1 dagdeel per week af. Een dag om de week is geen flexibele opvang. 

3. Een combinatie van flexibele en reguliere opvang is mogelijk. Je combineert dan wekelijks een vaste dag met minimaal één flexibel dagdeel. 

Voor meer informatie over de spelregels van de flexibele opvang kijk je in de ouderapp. 

Heb je flexibele opvang nodig, neem dan contact op met ons serviceteam via?076-504 56 05. We helpen je graag! 

Als ik later in het jaar begin met een 47-weken contract, hoeveel weken heb ik dan nog opvang?

Je mag dan nog 47 weken komen (of minder, als dat kalenderjaar nog minder weken heeft). Wij gaan ervan uit dat we met ouders een langdurige relatie hebben. Bij een 47-weken contract kun je in het begin een voordeel hebben en wellicht aan het einde een nadeel.

Ik wil mijn opvang wijzigen. Hoe doe ik dat?

Wijzigingen kun je op verschillende manieren doorgeven: via dit wijzigingsformulier, per e-mail via serviceteam@kober.nl - of telefonisch: 076-504 56 05. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand bij een contract-vermindering. Als je een wijziging doorgeeft van dagen, uren of pakket ontvang je een mutatiecontract.

Ik wil mijn opvang beƫindigen. Hoe doe ik dat?

Opzeggen doe je per e-mail naar serviceteam@kober.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. We horen graag van je waarom je stopt met de opvang.

Is vervroegde of verlengde opvang ook mogelijk?

Ja, dat kan op een aantal locaties. Bij vervroegde opvang gaan we open om 07.00 uur en bij verlengde opvang sluiten we om 19.00 uur. Informeer naar de mogelijkheden op je eigen locatie of bel met ons serviceteam op 076-504 56 05. Zij vertellen je er graag meer over.

Wat is jullie beleid op vaccineren?

Op 18 februari stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van D66 dat kinderopvangorganisaties het recht geeft niet-gevaccineerde kinderen te mogen weigeren. Dit wetsvoorstel moet ook door de Eerste Kamer worden aangenomen. Kober wacht dit moment af. Zodra er meer bekend is, kun je dat hier terugvinden.

Bij Kober kinderopvang staan we volledig achter het belang en de noodzaak van het Rijksvaccinatieprogramma. Wettelijk gezien mogen we geen kinderen weigeren die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen. Tijdens de intake vragen we je om op de informatiekaart aan te geven of je kind wel of niet het vaccinatieprogramma volgt. Je bent als ouder niet verplicht om deze vraag te beantwoorden. Daardoor kunnen we geen volledig betrouwbare vaccinatiegraad berekenen. Besmettingsgevaar beperkt zich niet tot de kinderopvang. Het RIVM liet eerder weten dat kinderen op andere plekken buiten de kinderopvang ook besmet kunnen worden. Denk aan verjaardagen, speeltuinen en zwembaden.  

Gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, moedigen we ouders actief aan om dit programma te volgen. In het belang van de veiligheid van hun eigen kind én alle andere kinderen op de opvang. 

Klik hier voor meer informatie over ons beleid. 

Wat zijn normtarieven bij kinderopvangtoeslag?

De Belastingdienst berekent je kinderopvangtoeslag over een maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de gekozen opvang.

Een warme maaltijd voor je kind

Wist je dat het op veel van onze locaties mogelijk is om je kind een warme maaltijd te laten eten? Wel zo gemakkelijk! Door de aankoop van een strippenkaart (5, 10, 15 of 20 strippen) kan je hier gebruik van maken. De strippenkaart brengen we via een factuur in rekening. De spelregels zijn:

• Je kunt pas gebruik maken van de warme maaltijden na aanschaf van een strippenkaart.

• Meerdere kinderen uit één gezin kunnen gebruik maken van één strippenkaart als er sprake is van dezelfde opvangsoort.

• Stap je over naar een andere locatie, dan neem je de strippenkaart mee. Biedt de nieuwe locatie geen warme maaltijden aan? Dan ontvangt je het resterende bedrag terug.

• Stopt een locatie met het verstrekken van de warme maaltijden en de strippenkaart is nog niet opgebruikt? Dan krijg je het resterende bedrag retour.

• Zeg je de opvang op en is de strippenkaart nog niet opgebruikt? Dan vindt er geen restitutie plaats.

Een strippenkaart is onbeperkt geldig.

 

Zichtbaar: 41 t/m 60 van de 123
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren