ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 101 t/m 118 van de 118

Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug?

Als je de facturen betaald hebt, krijg je in juli in één keer je eigen bijdrage van de overheid terug. Dit is het grootste deel. De eigen bijdrage die je aan Kober hebt betaald in de periode van 16 maart tot 11 mei, krijg in juni en juli terug.  

Kan mijn kind wel veilig naar de kinderopvang?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord. 

Kober stelt alles in het werk ervoor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en van de kinderen voorop staan. Daarin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en ontwikkelen we bijvoorbeeld hulpmiddelen die ondersteunen om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren.

Over welke periode hebben we het als we het over ‘de sluiting van de kinderopvang’ hebben?

Het gaat hier om de periode van 16 maart 2020 tot 11 mei 2020. Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor de periode tot 11 mei. Volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang € 7,02.

Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen je om in dit geval je gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijg je dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt je eigen bijdrage evenredig.

Ik werk thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

Je hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: je behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag. 

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later nog op terugkomen. Kober compenseert in ieder geval het deel boven het maximum uurtarief aan haar klanten. Mocht de overheid besluiten dat er voor deze ouders geen compensatieregeling komt, dan kunnen ouders die klant zijn bij Kober bij ons terecht voor een volledige vergoeding. Dit geldt alleen voor klanten die in Nederland wonen. Aanvragen van ouders die niet in Nederland wonen, beoordelen we per situatie.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor je geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van de gemeente.

Ik maak gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Wanneer ontvang ik de compensatie voor de eigen bijdrage?

Heb jij je facturen betaald voor de periode maart t/m juni? En is jouw IBAN-nummer bij Kober bekend? Dan maakt Kober dinsdag 21 juli het bedrag op je rekening over voor de compensatie voor de eigen bijdrage.

 

Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?

Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag krijg je van de overheid de eigen bijdrage in één keer teruggestort aan het einde van de sluitingsperiode kinderopvang door de Sociale Verzekeringsbank op de rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt. Het bedrag wordt in één keer uitbetaald in juli. Kober compenseert de eigen bijdrage in juni en juli.

Welke maatregelen neemt Kober om besmetting te voorkomen?

Kober kinderopvang volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • We geven met bestickering op de locatie aan hoe looproutes in de locatie zijn.
 • We maken dagelijks meerdere keren alle hotspots schoon - dat zijn de oppervlakten die veel worden aangeraakt door meerdere mensen.
 • We melden bij de GGD als meer dan drie personen op een locatie met luchtwegklachten die op COVID-19 lijken.
 • We laten medewerkers met luchtwegklachten testen 

We brengen de volgende maatregelen ook onder de aandacht bij kinderen: 

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één keer.
 • We geven elkaar geen hand.
 • We houden 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 

Kinderen van 0-6 jaar blijven thuis bij de volgende klachten:

 • Loopneus in combinatie met koorts
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38 graden celsius
 • Plotseling verlies van reuk of smaak 

Medewerkers en ouders blijven thuis als zij de volgende klachten hebben: 

 • Neusverkoudheid (voor kinderen geldt: in combinatie met koorts)
 • Loopneus 
 • Niezen
 • Keelpijn 
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38 graden celsius 
 • Plotseling verlies van reuk of smaak 

Wanneer kinderen deze klachten tijdens de opvang ontwikkelen, houden we hen apart van de andere kinderen en vragen we ouders om hun kind te komen ophalen. 

Heeft iemand in het huishouden van een kind of medewerker koorts boven de 38 graden Celsius en luchtwegklachten? Dan blijft het kind of de medewerker thuis. Zij blijven thuis tot dat een eventuele test uitslag bekend is. Bij een negatieve testuitslag mag een kind of medewerker weer naar de opvang komen. Bij een positieve test uitslag blijven het kind of de medewerker nog 10 dagen thuis nadat de positief geteste huisgenoot 24 uur klachtenvrij is. Daarna mogen kind of medewerker weer naar de opvang.

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als je kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en je betaalt daarvoor een eigen bijdrage, dan krijg je dit vergoed.

Heb ik nog recht op opvangdagen tijdens de vakantie in de periode dat de kinderopvang gesloten was en de corona-maatregelen van kracht waren?

 

Kinderdagverblijf

 • Heb je een 40 weken contract? Dan heb je aan het begin van het jaar (voor 1 februari) aangegeven welke 12 weken je geen gebruik maakt van de opvang. Vielen een aantal van deze weken in de periode van 16-03 tot 08-06? Dan tellen ze gewoon mee als ‘afwezig’. Je hoeft deze weken niet opnieuw als ‘afwezig’ op te geven voor de resterende maanden.
 • Heb je een 47 weken contract? Dan heb je aan het begin van het jaar (voor 1 februari) aangegeven welke 5 weken je geen gebruik maakt van de opvang. Vielen een aantal van deze weken in de periode van 16-03 tot 08-06? Dan tellen ze gewoon mee als ‘afwezig’. Je hoeft deze weken niet opnieuw als ‘afwezig’ op te geven voor de resterende maanden.
 • Heb je een 52 weken contract? Dan heb je recht op 52 weken opvang per jaar. Via de compensatieregeling ben of word je gecompenseerd voor de dagen dat de kinderopvang gesloten was.

Buitenschoolse opvang

 • Heb je een 52 weken bso-contract, dan heb je geen recht meer op vakantiedagen van bijvoorbeeld de meivakantie. Deze dagen vervallen. Je bent (of wordt) hiervoor gecompenseerd via de compensatieregeling.
 • Heb je een 47 weken bso-contract, dan behoud je jouw recht op de vakantiedagen.
 • Heb je alleen een vakantiecontract op een bso, dan behoud je ook je recht op vakantiedagen. 

Mag mijn kind naar de opvang komen als mijn kind hoest of niest vanwege chronische aandoening/hooikoorts?

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een al bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma), mag je kind naar de opvang. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Kinderen met hooikoorts mogen naar de kinderopvang komen, maar de klachten van hooikoorts en het nieuwe coronavirus lijken erg op elkaar. Niezen is bijvoorbeeld een typische klacht van hooikoorts maar niezen kan ook het begin zijn van een verkoudheid of COVID-19. 

Bij twijfel moet je kind thuisblijven. In overleg met de unitmanager (voor bso kinderen met hooikoorts is afstemming met school nodig) en eventueel de huisarts of behandelend arts, kan een aan de GGD verbonden JGZ-arts, of een arts infectieziektebestrijding, de situatie van je kind beoordelen. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten is er de mogelijkheid om je kind te laten testen om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Heeft je kind nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, dan kan overwogen worden om een test uit te voeren als dit consequenties heeft voor de opvang.

Als ik mijn kind gedurende deze uitzonderlijke periode (waarin de extra maatregelen rondom preventie van het Corona virus van kracht zijn) niet breng, ontvang ik dan een ruildag?

Vanaf 8 juni is het ruilbeleid weer van kracht bij Kober.
Normaal gesproken geldt bij tijdige afmeldingen het ruilbeleid. Gedurende de periode dat de corona-maatregelen van kracht waren, kon je geen gebruik maken van het ruilbeleid.

 • Van 16 maart tot 11 mei geldt dat je geen ruildagen hebt opgebouwd omdat de reguliere kinderopvang gesloten was. Je hebt voor kinderopvang in deze periode geen kosten gemaakt, want je eigen bijdrage wordt volledig gecompenseerd.
 • Van 11 mei – tot 8 juni kun je geen gebruik maken van het ruilbeleid. Je bouwt geen ruildagen op, en kunt ook geen ruildagen inzetten. Ook niet als je die nog hebt van de periode voor 16 maart. 
 • Vanaf 8 juni is het ruilbeleid weer van kracht.

Waar kan ik mijn contract of factuur terugvinden?

Ben je op zoek naar een factuur of contract voor de opvang van je kind(eren)? Volg dan de volgende stappen.

Alle facturen en getekende contracten versturen we via e-mail. Deze worden opgeslagen in je persoonlijke online omgeving op het ouderportaal. Je kan hier op 2 manieren komen: rechtstreeks of via de ouderapp.

a) Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
b) Klik op "Mijn gegevens -> Mijn documenten". 

 • Via de ouderapp.

a) Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
b) Als je bent ingelogd, klik je op: "Overig -> Naar ouderportaal".
c) Eenmaal op het ouderportaal kies je: "Mijn gegevens -> Mijn documenten".

Heb je nog geen toegang tot de ouderapp? Volg dan dit stappenplan.

Stap 1
Download de Ouderapp (van Konnect) gratis in de App Store (Apple) of PlayStore (Android).

Stap 2
Als je de eerste keer inlogt vraagt het systeem om een server. Hier vul je de volgende url in: kober.ouderportaal.nl.
Daarna log je in met de toegestuurde gebruikersnaam (ons bekend e-mailadres) en het wachtwoord. Het systeem vraagt je daarna om je wachtwoord te wijzigen. Heb je geen wachtwoord ontvangen of weet je deze niet meer dan kan je een nieuwe opvragen door op “wachtwoord vergeten” te klikken.

Stap 3
Met je gebruikersnaam en nieuwe wachtwoord kun nu zowel op het ouderportaal als de Ouderapp inloggen.
Na ingelogd te zijn klik je op: "Overig -> Naar ouderportaal".
Eenmaal op het ouderportaal kies je: "Mijn gegevens -> Mijn documenten".

 

 

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Heb ik wel recht op compensatie door de coronasluiting?

De overheid heeft bekendgemaakt dat ook de ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag en geen gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling, worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage die zij tijdens de coronasluiting hebben betaald aan de kinderopvang. 

Hoe de compensatie uitgekeerd wordt en wie deze regeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend. Het zal waarschijnlijk nog enkele maanden duren voordat de desbetreffende ouders het geld ontvangen. Zodra wij weten hoe het aanvraagproces in zijn werk gaat informeren wij ouders opnieuw.  

De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, BOinK, gesteund door de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), was in april gestart met een actie voor ouders voor wie geen compensatie was geregeld. BOinK heeft een meldpunt voor hen in het leven geroepen, waar de ouders van ca. 3.700 kinderen zich hebben gemeld. Ouders die nog geen compensatie voor de eigen bijdrage voor kinderopvang hebben ontvangen kunnen zich nog steeds bij www.boink.info melden, zodat BOinK ook hen op de hoogte kan houden van de regeling. 

 

Zichtbaar: 101 t/m 118 van de 118
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren