Voorschool De Ganzewei Breda

Om de kaart te laten zien moet u eerst additionele cookies accepteren.

Klik hier om alle cookies te accepteren voor deze website.
Kijkafspraak maken
Direct inschrijven
Adres- en contactgegevens locatie
Gageldonksepad 3
4824PP Breda
Tel. 076-5417505


Unitmanager: Esther van Wagtendonk
E-mail: ewagtendonk@kober.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Heeft u vragen over de planning en/of plaatsing van uw kind?
Neem contact op met ons serviceteam via (076) 504 56 05
of via serviceteam@kober.nl

Fotoalbum

Over De Ganzewei

Kindcentrum Kiekeboe ligt in de wijk De Haagse Beemden en grenst aan buurthuis De Beemdentil. Het kindcentrum is zowel te voet, met de fiets als met de auto goed te bereiken en beschikt over voldoende gratis parkeerplekken. Vanwege de ligging aan de rand van de Haagse Beemden bent u met de auto zo op de randweg richting het centrum en uitvalswegen naar diverse snelwegen.

Kiekeboe is een gezellig, klein en knus kindcentrum met een huiselijke sfeer, waarbinnen de kinderen van Kinderdagverblijf Kiekeboe, Peutertuin Kiekeboe en Voorschool Ganzewei worden opgevangen. Het kindcentrum maakt samen met bso Werveltuin onderdeel uit van unit Kesteren-Muizenberg-De Donken.

Het team van Kindcentrum Kiekeboe bestaat uit enthousiaste, betrokken en ervaren pedagogisch medewerkers. Wij zetten ons volledig in om iedere dag de kinderen een welkom en vertrouwd gevoel te geven en bieden hen een veilige omgeving, waar zij leeftijdsgenootjes uit de wijk kunnen ontmoeten. Vanuit deze veilige basis en omgeving stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling door hen binnen en buiten gevarieerde activiteiten aan te bieden. Hierbij maken wij onder andere gebruik van de Kapeltuin, die direct aansluit op onze eigen tuin. In de Kapeltuin verzorgen wij samen met de kinderen een stukje land, zodat zij lekker buiten in de weer kunnen zijn en tegelijkertijd leren waar groente en fruit vandaan komen. Dit laatste sluit ook aan bij het verzorgen van gezonde voeding, wat wij belangrijk vinden binnen het Kindcentrum.

Op Kindcentrum Kiekeboe wordt er gewerkt volgens de methode Piramide. Deze methode werkt met vaststaande thema’s zoals ziek/gezond, verkeer, mensen etc. en sluiten aan bij de ontwikkelings-gebieden van de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een groot aantal spelletjes, liedjes en knutselwerkjes hebben te maken met het thema. Door te benoemen en te herhalen, leren de kinderen woorden en begrippen. Piramide is ook een manier om tijdig te signaleren waar extra aandacht en/of begeleiding nodig is op het gebied van spraak-taalontwikkeling. De pedagogisch medewerkers zullen in overleg met de ouders doelgericht en met extra zorg en aandacht, deze kinderen begeleiden.

Over Voorschool Ganzewei
Voorschool Ganzewei is gevestigd in kindcentrum Kiekeboe en vangt kinderen op in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Twee enthousiaste en ervaren pedagogisch medewerksters vormen een vast team op de Voorschool. Zij bieden volgens de methode Piramide de kinderen gevarieerde en uitdagende activiteiten aan, waarmee de kinderen zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling worden gestimuleerd.

Door de inrichting van de ruimte regelmatig te veranderen, gebruik te maken van de uitdagende buitenruimte en de Kapeltuin, ontstaat een omgeving waarin de kinderen kunnen ontdekken en ervaren. Want... spelen is leren!

Op Voorschool Ganzewei wordt er gewerkt met een zogenaamde blokindeling. Deze zijn:
Groep 1: maandagochtend – woensdagmiddag - vrijdagochtend
Groep 2: maandagmiddag – woensdagochtend - donderdagochtend

Kinderen met een contract voor de Voorschool kunnen gedurende de 40 schoolweken terecht op het kindcentrum op de voor hen geldende blokdagen. In de ochtend is Ganzewei geopend van 08.30-12.00 uur en in de middag van 13.00-16.00 uur. Om de rust op de groep zo goed mogelijk te kunnen waarborgen hanteren wij de volgende breng- en haaltijden:
- in de ochtend tussen 8.30 en 8.45 uur brengen en tussen 11.45 en 12.00 uur halen.
- in de middag tussen 13.00 en 13.15 uur brengen en tussen 15.45 en 16.00 uur halen.

Kinderen worden op de Voorschool geplaatst op basis van een indicatie vanuit het consultatiebureau. Deze plaats is volledig gesubsidieerd door de Gemeente. Mocht u echter behoefte hebben aan aansluitende of structurele extra opvang òf opvang in de vakantieperiodes op een voor uw kind bekende locatie, neemt u dan contact op met de unitmanager van Kindcentrum Kiekeboe. Zij kijkt graag met u naar de mogelijkheden.

Kinderkapper
Een extra dienst die wij op Kindcentrum Kiekeboe verlenen is de kinderkapper, die geregeld op het Kindcentrum langs komt. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kan uw kind op de locatie geknipt worden. Tot nu toe blijkt het een groot succes, omdat het kind in een toch al vertrouwde omgeving wordt geknipt. Het wordt veelal gezien als een activiteit binnen het dagprogramma. 

Overdracht
Voor een optimale opvang van de kinderen vinden wij het uitwisselen van informatie met de ouders belangrijk. Dit gebeurt al bij het kennismakingsgesprek, dat zal plaatsvinden zodra er een kind bij ons geplaatst wordt. Verder zijn er de haal- en breng contacten en hanteren we voor de kinderen van 0-2 jaar een heen- en weer schriftje. Eens per jaar wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek door de mentor van uw kind om met u samen de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Natuurlijk zijn wij ook altijd bereid u te woord te staan bij tussentijdse vragen.

Voordat uw kind naar de basisschool gaat, wordt er in overleg én samen met u een overdrachtsformulier ingevuld. Deze overdracht wordt door ons (in overleg met u) naar de school gestuurd, waar uw kind naartoe zal gaan. Met de scholen in de buurt van Kiekeboe bestaat een goede samenwerking, evenals met de daaraan gekoppelde bso’s.

Inspraak is goed geregeld
Het contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Iedere unit heeft een eigen actieve oudercommissie (OC) met hierin enthousiaste ouders, die gebruik maken van de kindercentra binnen die unit. De OC kunt u bereiken via: ockiekeboe@kober.nl. Op Voorschool Ganzewei zijn er ouders actief binnen een activiteitencommissie. Wanneer u daar interesse voor heeft, kunt u hier naar vragen bij de pedagogisch medewerkers.

Mijn Kober
Als klant van Kober kinderopvang krijgt u toegang tot uw eigen Mijn Kober account. Hier vindt u nieuws, belangrijke documenten en fotoalbums van uw eigen locatie(s). Ook kunt u uw klantgegevens, contracten, facturen en jaaropgaven inzien.

Kijkafspraak maken
Wij vinden het belangrijk om een warme en veilige omgeving te bieden waar uw kind zich thuis voelt,zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen. Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. Via onze website kunt u bij de betreffende locatie heel gemakkelijk een kijkafspraak inplannen via de 'Kijkafspraken knop'.

Bekijk hier het GGD-inspectierapport voor deze locatie.

Beschikbaarheid

Kober heeft altijd plaats voor uw kind(eren) op één van onze kindercentra. Wilt u weten of er plaats is op de door u gewenste locatie of het door u gewenste dagdeel? Neem dan voor meer informatie contact op met het serviceteam (kijk voor de contactgegevens bovenaan deze pagina). Zij voorzien u van actuele informatie over de door u gewenste plaatsingsmogelijkheid en bespreken mogelijke interessante alternatieven met u betreffende onze kindercentra.

Naast de mogelijkheid van opvang op één van onze kindercentra, bieden wij ook de mogelijkheid tot opvang door een gecertificeerde gastouder. Dit is een flexibele vorm van opvang, afgestemd op uw wensen. Klik hier voor meer informatie over opvang door gastouders.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

Kijkafspraak maken
Direct inschrijven
Terug naar het locatieoverzicht