ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Dommel

Strijp 27, 4724 EM  Wouw Overblijflocatie: de Stappen | Dommel

Welkom bij Dommel

Kindcentrum Dommel vangt kinderen op van 0 tot 13 jaar. Op dit moment bouwen we aan een nieuw kindcentrum. De kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zijn daarom tijdelijk verhuisd naar locatie Berkentuin & Berkenveld in Heerle. De buitenschoolse opvang is tijdelijk gevestigd in basisschool de Stappen. 

Buitenschoolse opvang
06-82860320
dommelbso@kober.nl
LRK-nummer: 144879827
Kinderdagverblijf
076-2090066
dommelkdv@kober.nl
LRK-nummer: 286602052
Overblijven
Coördinator: Karin van Beers
overblijvendestappen@kober.nl
Tarief: € 2,50

Hier kun je ons vinden

Kinderdagverblijf Dommel (0-4 jaar)

Het kinderdagverblijf is door de verbouwing tijdelijk verhuisd naar Herelsestraat 108a in Heerle. De groepen bestaan uit een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar) en hebben hier een eigen grote open ruimte. De kinderen kiezen voor een deel van de dag zelf waar ze mee willen spelen. We besteden ook veel aandacht aan gezamenlijke momenten, zoals zingen, spelletjes en kringactiviteiten. Dagelijks spelen we buiten op onze speelplaats.

In de peutergroep stimuleren we de brede ontwikkeling van de peuters. Door in thema’s te knutselen, spelletjes te doen en te lezen beïnvloeden we de taalontwikkeling van kinderen. Ook besteden we aandacht aan motoriek, rekenvaardigheid en sociale vaardigheden. Ook bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan om de taalontwikkeling van kinderen extra te stimuleren. Kinderen vanaf 2 jaar met een verwijzing van het consultatiebureau komen hiervoor in aanmerking. 

Buitenschoolse opvang Dommel (4-13 jaar)

Bij de bso hoef je je niet te vervelen. Tijdens de verbouwing is de bso in basisschool de Stappen. De ruimte is helemaal ingericht met creatieve- en constructiematerialen, spelletjes en een poppenhoek. Elke dag vinden er activiteiten plaats. We organiseren bijvoorbeeld workshops of projecten. Op het mooie buitenplein rennen en voetballen de kinderen heerlijk vrijuit. Bso Dommel brengt en haalt kinderen van de volgende scholen:

Overblijven de Stappen

Tussen de middag samen lunchen, spelletjes doen, buiten spelen en ontspannen. Dat kan op deze locatie, onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Wil je meer weten of je kind inschrijven? Kijk dan hier

Extra’s

Regelmatig zorgen we voor diverse workshops waar kinderen kosteloos aan mee kunnen doen. 

Kom je een keer kijken?

We kunnen het je wel vertellen, maar je kunt beter zelf komen kijken. Tijdens een rondleiding laten we je het graag zien en ervaren. Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met ons serviceteam. 

Dommel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren