ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Advies Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang overhandigd aan minister Asscher en staatssecretaris Dekker

Dinsdag 28 maart

Volledige integratie van kindvoorzieningen is de stip op de horizon.

Minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Sander Dekker ontvingen gisteren, in Den Haag, het rapport ‘Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang’.

Het advies is samengesteld door de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang. In oktober 2016 startte deze Taskforce op initiatief van minister Asscher en staatssecretaris Dekker. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van ouders, onderwijs, kinderopvang, gemeenten en vakbonden. De opdracht was om verder uit te werken hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kan worden versterkt. Pauline Schellart, directeur/bestuurder van Kober kinderopvang, nam deel in deze Taskforce.

Door de jaren heen is in Nederland een uitgebreid pallet van voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar gegroeid. Het bestaande stelsel is niet ideaal. Veel voorzieningen opereren in gescheiden werelden. Met ieder hun eigen pedagogische visie, identiteit, taal, ambitie, betrokkenheid en cultuur. De verschillen die hierdoor ontstaan dragen ertoe bij dat kinderen geen eenduidige doorgaande ontwikkellijn ervaren. Door het versnipperde aanbod van voorzieningen krijgen zij bovendien te maken met allerlei overgangen, zowel gedurende de dag als door de jaren heen. Zeker voor kinderen uit achterstandsgezinnen leveren deze overgangen tussen voorzieningen een risico op van ontwikkelingsverlies. Deze overgangen zijn daardoor ook belemmerend voor gelijke kansen. Meer samenwerking moet er dus ook toe bijdragen dat achterstanden verminderen.

Maar hoe kan deze samenwerking worden verbeterd? 
In het rapport geeft de Taskforce 13 adviezen. Pauline Schellart: “Ik ben vooral heel erg blij met de adviezen die gericht zijn op het mogelijk maken van volledige integratie van kindvoorzieningen als toevoeging aan de bestaande samenwerkingsvormen. Hierbij vloeien school en onderwijs samen tot één ontwikkelomgeving waarin het individuele kind met zijn specifieke behoeften centraal staat. Dit is ook de stip op de horizon die Kober kinderopvang voor ogen heeft. En waar wij op verschillende plekken in onze regio al mee bezig zijn.” Ook benadrukt zij het belang van het basistoegangsrecht. Zodat de mix van formeel en informeel leren alle kinderen ten goede komt.

Voor het volledige advies van de Taskforce klik je hier

ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren