ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Jij + ik = wij

Donderdag 11 oktober

Samen met jou als ouder willen we kinderen wegwijs maken in de wereld. Hoe we dat doen staat in ons pedagogisch beleid. Dit geeft richting aan onze manier van denken, doen en communiceren. Naar welke locatie je je kind ook brengt of welke pedagogisch medewerker je ook treft; bij Kober kinderopvang werken we allemaal en overal volgens dezelfde pedagogische formule. 

Twee van de zes thema’s uit ons pedagogisch beleid zijn ‘samen’ en ‘met respect’.  We geven kinderen de ruimte om van en met elkaar te leren en pret te maken. Tegelijkertijd zorgen we er voor dat kinderen respectvol met elkaar omgaan. Door ze kennis te laten maken met elkaars achtergrond, interesses en cultuur, maar ook met de natuur en met de wereld. 

Leren van elkaar

Kinderen groeien en ontwikkelen zich het beste in een sociale omgeving, met andere kinderen om zich heen. De omgang met leeftijdsgenootjes levert hen veel inzichten op; inzicht in zichzelf en in de ander. Bij Kober bieden we kinderen de gelegenheid om sociale vaardigheden te ontwikkelen door hen de ruimte te geven met elkaar te spelen, samen te ondernemen, samen te werken, te communiceren, anderen te helpen en zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar. Wij stimuleren en begeleiden wij de kinderen in hun onderlinge interacties. 

Daar waar kinderen samen spelen, ontstaan ook botsingen en aanvaringen, onafhankelijk van de leeftijd. Deze momenten grijpen we aan als kansen om regels en meningen van de ander te leren kennen. We helpen kinderen in het verwoorden van hun mening en bedoeling. Zo leren ze de ander beter begrijpen. We moedigen kinderen aan om aandacht voor elkaar te hebben door naar elkaar te luisteren, op elkaar te wachten en samen naar oplossingen te zoeken.

Respect

Doordat kinderen bij ons al vanaf jonge leeftijd met elkaar in contact komen, zien ze overeenkomsten, verschillen en leren ze dat er meer manieren zijn om tegen de wereld aan te kijken. Ook maken ze kennis met elkaars achtergrond en cultuur. Sommige verschillen zijn groter of zichtbaarder dan andere. Het kan zijn dat een kind zich anders gedraagt of zich (motorisch) anders ontwikkelt. Maar er zijn ook verschillen in uiterlijk, kleding, de taal die iemand spreekt of een andere gezinssituatie/-samenstelling. Door aandacht aan deze verschillen te geven, ontdekken de kinderen heel veel over de wereld om hen heen en groeit er ongemerkt respect voor de ander. 

ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren