ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Kinderen 0-6 jaar met snotneus wel naar de opvang

Woensdag 17 juni

Op basis van het OMT-advies over neusverkoudheid bij jonge kinderen, heeft het RIVM een handreiking gedaan en de richtlijn aangepast. 

De RIVM ‘richtlijn neusverkoudheid’ heeft de afgelopen periode in de praktijk vaak discussies met ouders geleid over het al dan niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang. Ook de media besteden al geruime tijd aandacht aan dit onderwerp. De landelijke branche organisaties hebben bij de partijen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsrichtlijnen en op het ministerie van SZW druk uitgeoefend om de richtlijn aan te passen.

Kinderen 0 - 6 jaar met neusverkoudheid mogen naar school of opvang
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met een neusverkoudheid of langdurige snotneus naar het kinderdagverblijf als zij geen verhoging of koorts hebben. Datzelfde geldt voor kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool.

Dit geldt niet als:
Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD. Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie de symptomen van COVID-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

Voorbeeld 1: Mijn kind is 7 jaar is neusverkouden en zit in groep 2. Mag het naar school?
Ja, als het kind geen verhoging, koorts of andere klachten heeft die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus. En in groep 2 zit mag het kind met neusverkoudheid of een langdurige snotneus naar school

Voorbeeld 2: Mijn kind hoest en/of is benauwd, maar heeft geen koorts. Mag het naar de kinderopvang?
Nee, kinderen met hoesten , benauwdheid of andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, moeten thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.

Vragen?
We volgen de ontwikkelingen op de voet. Meer informatie kun je vinden op de RIVM-site of op www.kober.nl/corona. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de unitmanager van je locatie.

ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren