ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Kober verzorgt VVE-programma In- en Opstapje in Roosendaal

Woensdag 11 januari

In 2017 verzorgt Kober kinderopvang het gezinsgerichte voor- en vroegschoolse (VVE) programma ‘In- en Opstapje’ in Roosendaal. Kober heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij de gemeente. 

Het is belangrijk om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren en te bestrijden. Het programma In- en Opstapje helpt hierbij. Het is ontwikkeld voor ouders en kinderen met een taalachterstand. Voor de (taal)ontwikkeling van je kind is het goed om samen te spelen, spelletjes te doen of voor te lezen. Dit is alleen niet voor iedereen gemakkelijk of vanzelfsprekend, door bijvoorbeeld een taalachterstand of andere culturele gewoontes. Dit traject helpt ouders om hun kinderen te stimuleren in de ontwikkeling. Ouder en kind worden thuis begeleid door een medewerker van In- en Opstapje.

Instapje (1-2 jaar)
Instapje is bedoeld voor (laagopgeleide) ouders van kinderen van een tot twee jaar met een taalachterstand. Voor een periode van 20 weken bezoekt een medewerker van In- en Opstapje het gezin wekelijks een uur. Zij speelt met het kind en praat met de ouder. Het kind doet zo spelenderwijs nieuwe spel- en leerervaringen op. De ouder leert de ontwikkeling van het kind te ondersteunen en stimuleren. Het doel van Instapje is het verbeteren van onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties door ouders te leren hun kinderen te ondersteunen. 

Opstapje (2-4 jaar)
Opstapje is bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar met een taalachterstand. Een medewerker begeleidt ouders en kind thuis voor een periode van 30 weken. Het kind bezoekt ook de peuteropvang. Spelenderwijs vergroot het kind kennis en vaardigheden die het nodig heeft om in groep 1 goed te functioneren. Ook bevordert Opstapje de interactie tussen ouder en kind. Ouders leren spelactiviteiten die de ontwikkeling van hun kind stimuleert. Ook leren zij over thema’s als ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Ouderbijeenkomsten horen ook bij Opstapje.

Wil je meer informatie over In- en Opstapje? Neem dan contact op met unitmanager Jaimy Platschorre (jplatschorre@kober.nl) of In- en Opstapje medewerkers Ania Visser en Marina Hilbers. Zij zijn bereikbaar via inenopstapje@kober.nl

 

ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren