ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Stip op de horizon of fata morgana?

Donderdag 04 mei

“Voor je ligt een toekomstvisie die de voorwaarden creëert voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Een visie die uitgaat van de noodzaak om integratie tussen opvang en onderwijs te bewerkstelligen.” Denk je, dit is een citaat uit het recente advies van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang? Niets is minder waar.

“We streven ernaar dat in 2015 in iedere wijk sprake is van een geïntegreerd aanbod van kinderopvang en basisonderwijs.” Het eerste citaat komt uit een advies van de Taskforce kinderopvang/onderwijs uit 2010. Het tweede uit het ‘Stockholm-akkoord’ dat een aantal schoolbesturen en Kober kinderopvang reeds tekenden in 2007.

Je leest het goed, in 2007 en 2010 riepen we met z’n allen dus al hetzelfde. Er moet één plek komen waar brede talentontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar centraal staat. 

We willen dus wel. We willen al heel lang. Maar het lukt (nog) niet. De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs blijkt een weg vol hindernissen. Een ander wettelijk kader, verschillende CAO’s, verschillende toezichthouders, BTW-problematiek en ga zo maar door, leiden er toe dat echte integrale kindcentra nog zeldzaam zijn. Kindcentra waar kinderopvang en onderwijs in een mengvorm, vanuit één team met één visie worden gerealiseerd. 

En dat is jammer. Heel erg jammer. Want voor kinderen, hun ouders en de professionals die met hen werken kan het zoveel beter. Door de tijd heen zijn het school- en opvangsysteem gescheiden werelden geworden. Niet vanuit de belangen van kinderen of ouders, maar om de boel te kunnen organiseren. En die gescheiden werelden hebben ieder hun eigen pedagogische visie, identiteit, taal, ambitie, betrokkenheid en cultuur. De verschillen die hierdoor ontstaan dragen ertoe bij dat kinderen geen eenduidige doorgaande ontwikkellijn ervaren. En dit leidt tot ontwikkelingsverlies. Al te lang. Er moet dus echt wat veranderen. 

Het recente rapport van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang, uit maart 2017, heeft dan ook precies de goede titel. ‘Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang’. Laat de nieuwe regering de adviezen uit het rapport ter harte nemen en nu ook doorpakken. Laat de hindernissen geen belemmeringen meer zijn. Laat school en onderwijs daadwerkelijk samenvloeien tot één ontwikkelomgeving waarin het kind met zijn specifieke behoeften centraal staat. Dit is ook de stip op de horizon die Kober kinderopvang  voor ogen heeft. En waar wij op verschillende plekken in onze regio al mee bezig zijn. Van groot belang hierbij is dat het basistoegangsrecht voor alle kinderen wordt geregeld. Dat is een voorwaarde om elk kind te laten profiteren. De mix van formeel en informeel leren moet alle kinderen ten goede komen. 

Beste nieuwe regering, maak verstandige keuzes voor de toekomst van ons land. Kinderen zijn de toekomst. Tijd om in hen te investeren. Laat de stip op de horizon geen fata morgana zijn. Het is nu tijd om echt door te pakken. 

Groeten, 

Pauline Schellart
Directeur/bestuurder Kober kinderopvang

ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren