ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Zelf doen

Dinsdag 20 maart

Welke pedagogisch medewerker je ook treft, of naar welke locatie je je kind ook brengt; bij Kober kinderopvang werken we allemaal en overal volgens dezelfde pedagogische formule. Deze geeft richting aan onze manier van denken, doen en communiceren.

In onze pedagogische formule staan zes thema’s centraal. Eén daarvan is ‘zelf doen’. We doen kinderen niet alles voor, of nemen het steeds bij de hand. We laten je kind zelf doen wat het zelf kan en helpen het waar nodig. Zo groeit het zelfvertrouwen.

Een kind krijgt zelfvertrouwen als hij ziet dat wat hij doet lukt en dat het een positief gevolg heeft voor zichzelf. Deze succeservaringen doen kinderen op door te oefenen en (zelf) te doen. Wij bieden de gelegenheid hiervoor en creëren mogelijkheden. Zo kunnen kinderen zelf ontdekken en dingen uitproberen. Dit alles binnen een veilige leer- en oefenomgeving. 

Jong geleerd, is…

We laten je kind natuurlijk niet zo maar vanalles gelijk doen. We kijken daarbij goed wat kinderen zelf aangeven en waar zij aan toe zijn. Een baby laten we, zodra die het zelf kan, zijn stukjes brood pakken en in de mond stoppen. Hij of zij bepaalt het tempo van eten en maakt zo al eigen keuzes. Peuters laten we zo mogelijk zelfstandig hun drinken inschenken, zelf hun jas op hangen of helpen met het dekken van de tafel. Tijdens het vrije spel laten we hen bijvoorbeeld ook kiezen met welke materialen zij willen spelen. Bij de buitenschoolse opvang (bso) vinden we kindinspraak belangrijk. Meedenken over regels op de bso of meebeslissen over het activiteitenprogramma in de vakanties; we doen dit in overleg met de kinderen.

Door kinderen, ongeacht de leeftijd, het vertrouwen te geven dat ze dit aankunnen, groeit hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid. We geven je kind de ruimte om te oefenen, maar ook om terug te vallen als het nog niet lukt. Onze pedagogisch medewerkers volgen, moedigen aan, doen voor, luisteren, troosten, geven complimenten en schatten in waar je kind ons (nog) bij nodig heeft en wat het zelf kan. Zo zorgen we voor begeleiding afgestemd op de behoefte van je kind. We uiten onze bevindingen constant met woorden: we praten en leggen uit, vragen en vatten samen. Zo dragen we gaandeweg ook bij aan de taalontwikkeling. 

ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren