ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Pedagogiek & kwaliteit

Kijk op kinderen

We bieden je kind een veilige, vertrouwde basis. Een plek waar je kind echt gezien wordt. Waar het alle ruimte krijgt om 'zelf te doen' en zich samen met andere kinderen te ontwikkelen. Daarbij gaan we uit van de aangeboren nieuwsgierigheid van je kind. Opgroeien is eigenlijk één grote ontdekkingstocht. Door ervaringen op te doen en grenzen op te zoeken, leert je kind veel over zichzelf, de ander en zijn omgeving. Daarnaast gaan we uit van de sociale natuur van kinderen. Ze willen graag contact, erbij horen. Door samen te zijn, samen te spelen en activiteiten te ondernemen, leert je kind het meest.

Kijk op opvoeden

In de kindertijd wordt de basis gelegd voor de rest van het leven. Daarom is het belangrijk dat je kind de nodige begeleiding krijgt. Van jou als ouder. En van ons als professionals. Welke pedagogisch medewerker je ook treft, of naar welke locatie je je kind ook brengt; bij Kober kinderopvang werken we volgens de onderstaande pedagogische formule: 

 Wil je meer weten over onze pedagogische visie? Download onze brochure.

Kwaliteit 

Voldoende uitdaging, veel ruimte, vrijheid… Dat vinden we belangrijke waarden. Maar we willen ook de veiligheid en gezondheid van je kind kunnen garanderen. En je kunnen beloven dat de dagelijkse zorg en opvoeding in handen is van gekwalificeerde medewerkers. Daarom hebben we goede afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de grootte van de groepen, het werken met vaste pedagogisch medewerkers, het gebruik van veilig materiaal en het ondernemen van activiteiten.

Groepen, medewerkers en activiteiten 

We vangen kinderen op in een groep met een maximale groepsgrootte en we zetten onze medewerkers in volgens de wettelijke medewerker-kind-ratio. De medewerkers op de groepen zijn gekwalificeerd conform de CAO kinderopvang en beschikken over een geldig VOG (verklaring van goed gedrag). We informeren jou over welke medewerkers of stagiaires er op de groep van jouw kind werken. Veel van de activiteiten die we ondernemen met je kind vinden plaats in de eigen groep, maar we doen ook wel activiteiten samen met kinderen van andere groepen en andere medewerkers. 

Ondersteuning door pedagogisch coaches

Sinds 1 april 2018 zijn we gestart met pedagogisch coaches. Zij vormen de brug tussen beleid en praktijk. De pedagogisch coaches ondersteunen in het maken van beleid op de locaties én vertalen het pedagogisch beleid van Kober naar de praktijk op de groep. Zij coachen (inspireren, motiveren en begeleiden) de pedagogisch medewerkers in het zichtbaar maken van ons beleid. De inzet van de coaches bij Kober voldoet aan het wettelijk kader. Meer weten over de rol en taken van de pedagogisch coach? Dat vind je hier.

Veiligheid en gezondheid

Jaarlijks voeren we een onderzoek uit naar de veiligheid en gezondheidsrisico's op onze locaties. We nemen maatregelen om ongelukken te voorkomen en risico’s in te perken. Ook hebben we alle aandacht voor goede hygiëne. Ons voedingsbeleid sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen en hun voedingsbehoefte. We helpen kinderen gezond te zijn en te blijven.

Privacy en persoonlijke spullen 

We hebben jouw persoonlijke gegevens nodig om de zorg en de financiële en administratieve zaken goed te regelen. Onze werkwijze daarbij is volledig in overeenstemming met de wet Bescherming Persoonsgegevens. Verder gaan we uiteraard voorzichtig om met persoonlijke spullen als kleding, schoenen en knuffels.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren